Formannskapet i Holmestrand er rystet over Russlands brutale militære angrep på Ukraina, og tar avstand fra Russlands aggresjon. Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og får svært dramatiske konsekvenser for befolkningen, både voksne og barn, i Ukraina.

Det rapporteres om hundretusener av mennesker på flukt fra hjem og land, og med fare for eget liv. Krig rammer alltid vanlige innbyggere hardest.

Formannskapet er innstilt på å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Holmestrand, og ber kommunedirektøren om å forberede mottak av krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

I Holmestrand bor det både russere og ukrainere, og formannskapet oppfordrer alle innbyggere i Holmestrand til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid. Vi må alle sammen ta godt vare på hverandre i denne situasjonen.

Formannskapet ønsker å understreke at ingen av våre innbyggere skal holdes til ansvar for denne meningsløse krigen. Det ansvaret bærer det voldelige regimet i Russland alene.

Mange barn – også i vår kommune - er nå bekymret og redde over krigen i Ukraina. Formannskapet er opptatt av at voksne må ta dette på alvor og snakke med barna, og oppfordrer barnehager og skoler til å være oppmerksomme på barnas reaksjoner på situasjonen.

Formannskapet ber kommunedirektøren gjennomgå kommunens beredskapsrutiner, følge opp eventuelle anmodninger fra nasjonale myndigheter, og å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at Holmestrand gjennom sine fond ikke har aktive investeringer i russiske interesser.

Formannskapet ber også kommunedirektøren om å ta initiativ til et møte med frivillige organisasjoner for å legge til rette for at kommunen og frivilligheten er koordinert og forberedt på å bidra i en mulig flyktningsituasjon.