Gå til sidens hovedinnhold

En rusreform som redder liv

Dagens straffepolitikk har ikke fungert, konstaterer sandesokning Alexander Johnsen i Unge Venstre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når Venstre og regjeringen legger fram rusreformen har stortinget en historisk mulighet til å sette punktum for mange tiår med feilslått ruspolitikk. Med Venstre i regjering skal rusavhengige endelig få hjelp framfor straff. Dessverre kappes AP, FrP og SP om å uttrykke mest mulig skepsis til vår tids viktigste sosiale reform.

Unge Venstres ruspolitikk har i lang tid satt enkeltmennesket i sentrum. Vi har tatt kampen for å se menneskene bak den dystre overdosestatistikken. Hvert år dør over 260 mennesker av overdoser - det er mer enn dobbelt så mange som dør i trafikken. Dagens straffepolitikk har ikke fungert. Den har bare gjort det vanskeligere å be om hjelp.

Dessverre har veien til dagens rusreform vært lang. Alt for mange har lidd unødig under dagens strafferegime, der samfunnet har vært mer opptatt av å dele ut bøter enn å behandle rusavhengighet som det det er: en sykdom. Vi er blant de landene i Europa med flest overdosedødsfall per innbygger. Det er et klart bevis på at dagens politikk ikke fungerer, og at det er behov for å tenke nytt. Norges makabre europeiske pallplassering i overdosedødsfall hviler tungt på skuldrene til enhver som forsvarer dagens strafferegime.

Les også

Simon fra Sande kritisk til ny ruspolitikk: – Frykter vi ikke får fulgt med på de unge

Derfor ser vi nå til Portugal og andre land med både en mer human og vellykket ruspolitikk. Der har overdosedødsfallene blitt kraftig redusert etter at de avkriminaliserte bruk og besittelse av brukerdoser. Det er på tide å slutte å hjelpe med én hånd og slå med den andre. Nå er tiden for å hjelpe med begge hender.

I plattformen som Venstre og resten av regjeringen styrer etter slås det uttrykkelig fast at regjeringen vil føre en kunnskapsbasert ruspolitikk. Rusreformutvalget ga oss denne kunnskapen i form av deres rapport. En rapport som virkelig går i bredden og dybden på avkriminalisering og svarer ut mange av motforestillingene en del politikere eller andre måtte ha mot rusreformen. Rapporten burde i mine øyne utgjøre pensum for enhver helsepolitiker.

Så når rusreformen denne våren sendes til stortinget er det i realiteten to valg: dagens feilslåtte politikk, eller en ny og human linje basert på kunnskap og erfaringer fra andre land.

Rusreformen risikerer per dags dato å ikke passere Stortinget, takket være motstand fra «vi vet best»-politikere i AP, FrP og SP. Det er intet mindre enn uverdig. Dagens ruspolitikk har krevd for mange liv til at denne reformen skal møtes med noe annet enn tverrpolitisk enighet.

Les også

Fosterdatteren ble voldtatt av stefaren: – Barnevernet har ødelagt mye av livet til den jenta

Rusreformen kan bli den viktigste sosialpolitiske reformen i Norge i denne delen av århundret. Alt som kreves er at vi ikke legger kunnskapen vi har fått i skuffen, men heller lar den utgjøre ruspolitikkens nye grunnstein.

Ruspolitikkens moralisme er forbi. Hverken tungt rusavhengige eller eksperimenterende ungdommer trenger bøter, inndragelse av førerkort eller noen annen form for straff. De trenger hjelp. Derfor håper jeg at Stortinget sier ja til Venstres rusreform. Det står tross alt om liv.

Kommentarer til denne saken