Rydder grøntarealer på Langøya

Ansatte fra Empus har den siste tiden reist ut på Langøya for å rydde parkanlegget.