(Svelviksposten)

Da Svelvik gjennom kommune- og fylkessammenslåing ble en del av Viken i stedet for Vestfold, ble den veletablerte bussruta mellom Drammen, Svelvik og Sande borte. Først gikk det bare fem avganger, mens nå kjører bussene mellom Svelvik og Sande ni ganger om dagen etter et kraftig opprør fra beboerne langs strekningen. Det er likevel et stort steg ned fra de 23 avgangene de hadde før nyttår.

Noen av dem som har kjempet en kamp for busstilbudet er ungdommen. Svelvik-elever som går på Sande videregående skole må betale egen skoleskyss fram og tilbake, og slik har det vært i mange år.

Forutsetter jevnlige avganger

At elevene må betale selv har Vestfold fylkeskommune søkt dispensasjon om siden 1996, til tross for at skoletransport i utgangspunktet skal være gratis dersom eleven bor mer enn seks kilometer unna skolen.

– I stedet tilbys elevene et sterkt rabattert ungdomskort som også kan benyttes utenom skoletid og i helgene og hvor fylket da betaler halvparten av summen, uttalte en transportkonsulent i Vestfold Kollektivtrafikk AS til Svelviksposten i 2017.

Elever ved videregående skole kan kjøpe ungdomskort, og per i dag koster det 280 kroner i måneden, eller 1800 kroner i halvåret.

Kriteriene for å ikke gi gratis skoleskyss skal imidlertid blant annet være jevnlige avganger, og at eleven skal kunne bruke busskortet til aktiviteter, skole og jobb.

Med ni avganger er busstilbudet, og derfor muligheten til å komme seg enkelt til og fra Sande, innskrenket.

Tilfredsstiller kravene

Seksjonsleder for kollektiv og mobilitet i VKT, Trond Myhre, mener imidlertid så langt at tilbudet fremdeles er godt nok til å la elevene betale for busskort.

Nå som busstilbudet ikke er like godt, skal dere revurdere dispensasjonen, og innføre gratis skolebuss for de aktuelle elevene?

– Vår vurdering er at dagens tilbud med strykningene som ble gjennomført fra vinterferien tilfredsstiller kravene til å gi dispensasjon fra regelen om gratis skoleskyss. Vi vil imidlertid ta en ny vurdering internt så raskt som mulig, skriver Myhre i en e-post til Svelviksposten.

Svelviksposten stilte også to ytterligere spørsmål:

– Hvorfor eller hvorfor ikke revurdere dispensasjonen?

– Hvis dere vil innføre gratis skoleskyss igjen – når vil det skje?

Myhre sier at svaret på disse spørsmålene avhenger av hva de gjør internt.

– Dersom vår vurdering endrer på noe annet må vi få komme tilbake til når det eventuelt kan endres.