Eggene fra denne gården blir til 1,2 millioner kyllinger landet rundt

Hans Martin Gran driver med produksjon av befruktede egg. Noe som igjen resulterer i kyllinger.