Tar 300 mål dyrka mark: – Det er kjempealvorlig

Statens vegvesens løsning for framføringen av E134 til E18 vil ta store mengder dyrka mark.