Dropper gudstjenester- fortsatt begravelser og dåp

Det blir ingen offentlige gudstjenester i Tunsberg bispedømme denne og neste helg.