Beskjeden skapte lykke på legevakta: - Vil være kjempegunstig for 140.000 mennesker

Mindre telefonkø, økt utrykningskapasitet og bedre legedekning nattestid. Det legger rådmannen opp til i sitt budsjettforslag.