Diskuterte så engasjert at talerstolbanking overdøvet for tilhørerne

Det var varmt ute og det ble noen blaff av høy temperatur inne også, da kommunestyret møttes onsdag ettermiddag. En tilsynelatende lite pirrende sakstittel som «Kommunal planstrategi 2020–2024 inkl. planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032», fikk følelsene i sving.