(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Førstkommende onsdag er det duket for skolestart, og da møtes elever, lærere og ansatte av et helt nytt regime. Etter å ha vært preget av korona fra nedstengningen i mars og senere drift på rødt og gult nivå, blir det nå grønt nivå på skolen.

Målet er at barn og unge da skal ha en mest mulig normal hverdag.

Samtidig blir det slutt på å sende hele klasser i karantene ved et smittetilfelle. Fra førstkommende mandag er det innført en ny bestemmelse som tilsier at testing erstatter en slik løsning. Dette unntaket gjelder imidlertid ikke den smittedes husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakter.

I stedet for karantene skal da klassekamerater testes på dag én, tre og fem.

– Det er selvfølgelig bra for barn og unge at det blir grønt nivå, slik at det blir en mer normal hverdag for dem. Vi er glade for at kommunalsjefen er tydelig på at det fortsatt skal drives godt smittevern, sier Christian Evenshaug, leder for Utdanningsforbundet i Drammen.

En risiko man ikke vil ta

Om han er fornøyd med hva kommunalsjefen har kommunisert, er han tilsvarende misfornøyd med sentrale myndigheters valg om karantene.

– At regjeringen går bort fra smittekarantene før ansatte som jobber tett på barn og unge er fullvaksinerte, er nærmest en skandale, sier Evenshaug.

Utdanningsforbundet organiserer lærere i skoleverket og tilbakemeldingen fra mange medlemmer har vært av det negative slaget. De har vanskelig for å tro at det ikke vil bli et stort smittetrykk i både skoler og barnehager denne høsten.

– Mange ansatte i skoler og barnehager føler at de nok en gang må ta en risiko de ikke ønsker å ta. Barn og unge skal prioriteres. De som jobber med dem blir ikke prioritert. Grønt nivå sier tross alt bare noe om hvordan situasjonen skal være for barn og elever. Kommunen og arbeidsgivere i private barnehager har nå et stort ansvar med å sørge for smittevernet til de ansatte, sier Evenshaug.

Nakstad: – Stor forståelse

Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, har svart på tre spørsmål fra Drammens Tidende om kritikken fra Utdanningsforbundet.

– Hva sier dere til Utdanningsforbundet som mener det er en skandale og at ansatte må ta en risiko de ikke ønsker å ta?

– Vi har stor forståelse for usikkerheten dette skaper. Bakgrunnen for endringen er en tydelig faglig anbefaling fra FHI om at testing kan erstatte karantene i skolene når man er på grønt nivå, som nå er hovedregelen ved skolestart. Skolene og kommunene må fortsatt bruke trafikklysmodellen og endre fargenivå etter behov, sier Nakstad.

– Hvordan kan ansatte føle seg trygge når karantene ikke brukes på samme måte som tidligere?

– Det er lagt opp til at smittesporingsarbeidet skal bli enda raskere og grundigere nå med den nye ordningen. Den store forskjellen blir at man ved isolerte smittetilfeller blant elever kan teste alle nærkontakter raskt og fange opp mulig smittede. De som tester negativt følges opp med mer testing.

– I stedet for karantene skal jo elevene testes i tre omganger. Hvor effektivt vil dette være i å hindre smittespredning?

– FHI viser til studier fra utlandet som viser at dette er like sikkert som karantene. Erfaringer fra regelmessig massetesting i skolene i Vestland fylke og i Oslo viser at gjentatt testing er svært effektivt for å finne smitteførende elever. Det kan ha sammenheng med at karantene ikke alltid fungerer like effektivt på fritiden, fordi noen elever likevel møtes og kan smitte hverandre da.

Tre testalternativer

Det er opptil kommunene å beslutte hvordan testregimet kan gjennomføres. Helsedirektoratet har i brev til landets kommuner skissert tre alternativer:

  • Testing på kommunal teststasjon
  • Selvtesting
  • Testing i skolen eller barnehagen

De viser til at bruk av antigen hurtigtest gir raskt testsvar er av stor nytte for å begrense karanteneperioden.

Smittevernoverlege Einar Sagberg opplyser torsdag at de ennå ikke har landet nøyaktig hvordan dette skal løses i Drammen.

– Dette jobber vi med å skrive prosedyrer for akkurat nå.

LES OGSÅ: