Gå til sidens hovedinnhold

Det kan være svært risikofylt å krysse veien ved busslomma

Artikkelen er over 1 år gammel

Otto Kristoffersen ber Statens vegvesen sørge for tryggere forhold for myke trafikanter ved Dunikrysset.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

70 km/t forbi Dunikrysset og busslommene er en potensiell fare for trafikksikkerheten. Ved utkjøring fra Dunihagen og klar bane i krysset skjer det ofte at man innhentes av raske biler. Ser vi på forholdene ved busslomma kan det være svært så risikofylt å krysse veien for myke trafikanter, tenker da spesielt på barn og eldre.

I 2013 var jeg spesielt tent på dette forholdet og sendte et forslag i brevs form til Statens vegvesen basert på en beskjeden skiltomplassering som ville gi en betydelig bedring av trafikksikkerheten. Etter to år og purringer kom det et svar muntlig fra en saksbehandler som hadde kontaktet kommunen og politiet, som hevdet at trafikkforholdene var tilfredsstillende. Jeg ba om å få dette skriftlig, og brev ble mottatt, med et innhold preget av generelle regler og retningslinjer for by og tettbygd strøk, en negativ avgjørelse på forslaget.

Jeg ønsker å gjenta forslaget fra 2013 som er enda mer aktuelt i dag med det meget sterkt økende antall biler i trafikkbildet! Forslaget konkret går ut på å flytte 50 km/t-skiltet bakover til riktig avstand foran busslommene og la denne fartsgrensen vare fram til den nye rundkjøringen som er under bygging ved Hydro-Texaco. Som et ekstra sikringstiltak bør gangfelt ved busslommene vurderes.

Jeg har nevnt denne saken for ordføreren som uttrykker at engasjement fra enkeltpersoner er positivt. Hun vil ta forslaget videre. Jeg håper da at Statens vegvesen har anledning til å vurdere alternativet på nytt.

Kommentarer til denne saken