Det kan bli endringer i antall skoler og barnehager: – Det mest radikale er å legge ned tre

Det foreligger nå en utredning som ser på strukturendring på området oppvekst. Det betyr i praksis å legge ned/slå sammen skoler og barnehager. Administrasjonen vil ha den til behandling i 2021, men krefter vil ha saken flyttet til i år.