Det handlet mest om én ting i administrasjonsutvalget? – Hvor ble pengene av?

Eller rettere sagt: – Hva ble pengene brukt til? 40 millioner som manglet, eller som det er brukt for mye av? Og hvor ble det av den robuste kommunen med enda bedre tjenester?