Det blir lite ny asfalt på fylkesveiene – nesten ingenting i Sande

Bevilgningene er nå så lave at det vil gå 37 år mellom hver gang en gjennomsnittlig fylkesvei blir asfaltert.