Det behøver ikke være stupetårn for at en badeflåte velter

Av

Badeflåtene må festes bedre dersom man skal sikre dem mot velting, påpeker Oddvar Bekke.