Derfor vaier regnbueflagget over torget

Skal markere at alle i kommunen er like velkomne og like verdifulle.