Derfor leier kommunen inn midlertidig teknisk-sjef: – Vi er underbemannet, og måtte forlenge søknadsfristen

Istedenfor å bruke noen av sine egne ansatte i en overgangsperiode, har Holmestrand kommune leid inn en konsulent til ny kommunalsjef for teknisk avdeling er på plass. Kostnaden blir på rundt 600.000 kroner.