↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 01 81 60

Besøksadresse

Klevjerveien 176
3074 SANDE I VESTFOLD
  1. Beskrivelse

Vi har spesialisert oss på styrt boring i løsmasser (HDD) og fjell. Har også inført AT-boring. Utfører rørpressing opp til Ø1220 mm og bursting.

Beskrivelse av bedrift
Holland Boring AS startet i 1983 og er i dag en betydelig aktør innen styrt boring og rørpressing. Bedriften har hatt eksepsjonell god vekst og fremgang de senere år og ble i 2011 en av årets Gaselle-bedrifter. I 2014 ble det investert i en AT-rigg (Alle Tenkelig masser). Vi er pr dato, trolig den eneste i Norge som kan bore styrt boring effektivt i fjell og morenemasser.

Tjenester:

  • Horisontal Boring
  • Styrt Boring
  • Rørpressing
  • Utblokking  

Godkjenninger og sertifiseringer