↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 78 51 29

Besøksadresse

Revåveien 45
3070 SANDE I VESTFOLD
  1. Beskrivelse

VEKSTRA NORDRE VESTFOLD SA
 
Vi hjelper kundene å holde orden på økonomien og få bedre inntjening i sin virksomhet.
 
Vekstra AS ble etablert som regnskapskjede i 2003, og består i dag av over 20 regnskapskontorer spredt omkring i landet. Vi har kunder innen mange bransjer og av ulik størrelse, og tilbyr et bredt spekter av tjenester og løsninger.
Vekstra AS utvikler og drifter fellesløsninger på de områder der det er rasjonelt, mens kundene betjenes av de lokale kontora som er selvstendige enheter. På denne måten får kunden kontakt og oppfølging med et regnskapskontor lokalt, som på sin side drar nytte av kompetanse, teknologi og andre stordriftsfordeler som er vanlig i større organisasjoner.