↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

33 30 14 50

Faks: 33 30 14 55

Besøksadresse

Wergelands vei 17
3117 TØNSBERG
  1. Beskrivelse

Våre satsningsområder er internkontroll/ el.sjekk, lysdesign, styringssystemer / smarthus, tele-/datainstallasjoner.

Utifra dette skal vi kunne gi deg som kunde de beste løsningene. Med lang og bred erfaring samt verktøy innen prosjektstyring, vil vi også være en aktiv bidragsyter til andre håndtverkere i bygge-prosessen. Noe som sikrer en god fremdrift og et godt sluttprodukt.

Det er også viktig for oss at alle ansatte fortløpende har kompetanseheving innen teknikk, sikkerhet og kundebehandling. Dette for at vi skal være sikker på at du som kunde skal få det optimale resultatet ved å benytte oss.

Vi har også som målsetning at vi skal bidra til å øke el.-sikkerheten. Dette har vi gjort gjennom målrettet satsning på el.sjekk og internkontroll av elektriske anlegg. Enten det er i din bolig eller bedrift.

Xpert Installasjon AS er autorisert/godkjent:
Autoriser elektroinstallatør
Autorisert teleinstallatør.
Off godkjent El. Takst.
Godkjent for ansvarsrett.

Til slutt anbefaller vi at du blar gjennom våre websider med linker til våre samarbeidspartnere som vi legger mye arbeid i å velge ut. Slik kan du som kunde være trygg på de produktene vi selger.

Godkjenninger og sertifiseringer