(Drammens Tidende)

DRAMMEN: Uken startet med regjeringens pressekonferanse nummer 200 med korona som tema. Mange hadde ventet at regjeringen da ville sette en dato for det fjerde trinnet i den nasjonale gjenåpningsplanen.

Det skjedde imidlertid ikke. Statsminister Erna Solberg fortalte da at de ville avvente som følge av trusselen fra delta-varianten, tidligere kjent som den indiske virusvarianten.

Denne uken har denne kommet med full tyngde til elvebyen. Tirsdag kveld meldte kommunen om fem sannsynlige tilfeller av delta.

Sykehuset har screenet alle nye positive prøver for den mer smittsomme varianten, og resultatet er nedslående.

Meldingen derfra er at ytterlige ni personer har fått påvist delta, inkludert to der smitteveien er ukjent. Alle drammensere som siden mandag har fått påvist smitte, har nå fått påvist deltavarianten.

– Vi ønsker å holde spredningen av deltavarianten så langt nede som overhodet mulig. Denne virusvarianten har potensial til å gi større utbrudd, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

– I ferd med å spre seg

På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt å innføre innskjerpede lokale tiltak. Og smittetrykket i Drammen er fremdeles på et lavt nivå med kun 21 smittetilfeller siste 14 dager.

– Slik vi ser det nå hadde det ikke hjulpet med tiltak i Drammen da vi ser det sannsynlig som at smitten kommer utenfra kommunen. Slik det også har blitt kommunisert fra Stavanger-området, oppleves det utfordrende med å balansere behovet for tiltak mot det som er nødvendig for storsamfunnet. Det er en balansegrad der mange er vaksinert, kapasiteten i helsevesenet er god og om man da kan tolerere et høyere smittenivå, sier Johannessen.

De ni smittetilfellene med delta tilhører fire separate smittekjeder og har ikke kobling til de to smittekjedene som forårsaket de første fem tilfellene.

– Det er nå tydelig at denne er i ferd med å spre seg ganske mye i vårt område. Det er også et tegn på at den smitter lettere enn andre varianter når det nesten utelukkende er delta-varianten som blir påvist.

Det er for tidlig å si hva slags sykdomsforløp de 14 som har fått denne varianten vil få.

Ingen innlagte

– Når vi inkluderer de første vet vi at det har gått nokså greit, mens noen har fått litt tyngre sykdomsforløp. Foreløpig er det ikke noen som har fått alvorlig sykdomsforløp av de opplysningene jeg har fått, sier Johannessen.

Det er ingen innlagte som følge av covid-19 på Drammen sykehus nå, ifølge siste oppdatering torsdag ettermiddag. Av de delta-smittede har to blitt vaksinert med første dose, men begge har blitt smittet før det har gått tre uker etter sprøytestikket. Etter tre uker regnes man som beskyttet etter første dose, mens man har enda bedre beskyttelse som fullvaksinert, én uke etter andre dose.

– Hvor stor fordel er det å være vaksinert i møte med delta-varianten?

Det er helt klart en fordel å være vaksinert, og jo før man blir vaksinert, jo bedre er det. Dette hjelper både på sannsynligheten for å bli smittet, og mot hvor alvorlig sykdomsforløp man får.

LES OGSÅ: