Velferdsprofitt – nei takk!

Av

- Jeg rakk opp handa først etter at jeg presiserte skillet mellom ideelle og kommersielle private aktører, skriver Lars Gunnar Lingås i Rødt.