Rett til et verdig liv?

Av

- I alle framtidige vedtak om Brukerstyrt personlig assistanse(BPA) skal brukerne av tjenesten gis reell brukermedvirkning, og brukernes ønske skal tillegges stor vekt. I Holmestrand KrF (KrFs lokallag for Sande, Hof og Holmestrand) er vi  glade for dette vedtaket, skriver Helge Bratsberg i dette innlegget.