Ordfører Weggesrud svarer Truls Galleberg Fjeld

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTrygghet for fortsatt gode tjenester.

Jeg ser at det et er stor uro rundt to av BPA-ordningene her i Sande.

Når det av ulike årsaker varsles endringer eller opphør av en tjeneste man har mottatt over tid, har jeg forståelse for at både frykt, sinne og bekymring er naturlige reaksjoner.

La meg først si at alle skal være helt trygge på at man skal få den hjelpen man har behov for i kommunen vår.

Jeg vil også understreke at det aldri har vært og aldri skal være politikerne som utmåler tjenester.

Det tror jeg både de som trenger tjenestene og vi politikere skal være glade for, for det har vi ikke rett kompetanse til.

Lovverket innen helsefeltet er omfattende og stort, og forvaltes av fagutdannede folk på tjenestekontoret, med rådmann og dernest kommunalsjef som ansvarlige.

Skulle det derimot vise seg at kommunens vedtak ikke er i tråd med gjeldende lovverk, er det politikernes jobb å forsikre seg om at det blir rettet og følge opp dette.

For å få kommunale tjenester utført som en BPA ordning, må man fylle noen kriterier som er fastsatt i den nasjonale lovgivningen og i rettighetsfestingen.

Alle kommuner må følge dette.

Så er det slik at man kan ha behov for hjelp i hverdagen selv om man av ulike årsaker faller utenfor rettighetsfestingen for BPA. Med god kvalitet og av kompetente og dyktige folk.

Les også: Fratatt sin assistentordning

Skulle det, slik som i disse to sakene, oppstå en situasjon der man er uenig med kommunen om tilbudet man får vedtak om, kan og bør de sende en klage.

Da går saken videre til fylkesmannen.

Hos fylkesmannen er man sikret en upartisk gjennomgang og grundig vurdering av om kommunen fatter riktige vedtak i hht gjeldende lovverk og rettighetsfesting for BPA.

Jeg ga derfor siden mitt råd direkte til de berørte i denne saken for et par dager siden om at de bør gjøre nettopp dette.

Les også: Vil de bli stuet bort på sykehjem eller fanget i eget hjem?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags