Har ansatte i denne kommunen ikke hørt om verdighet, menneskerettigheter og medfølelse?

Av