Fremtiden er gjenvinning, ikke deponi!

Av

I flere år har folk i Grenland kjempet imot å legge et av Europas største deponi for farlig avfall i gruvegangene under Brevik, Heistad og Eidangerfjorden. Dette er den største miljøsaken i Grenland siden 1980-tallet. Debatten koker om mulige løsninger for å unngå dette deponiet.