Skoler til behag – eller skoler til bry?

Av

La det være klinkende klart. Det har levd mange oppegående mennesker i landet før oss.