Korridorpasienter og sykehusets kapasitet

Av

Pasient- og brukerombudet i Vestfold er misfornøyd med at politikerne i nye Holmestrand bruker årsmeldingen deres til inntekt for å reise spørsmålet om Sykehuset i Vestfold har kapasitetsutfordringer.