Har man virkelig stukket fingeren i jorda?

Av

Styrer flertallet mot det eneste FrP aldri kan gå for, nemlig eiendomsskatt, spør gruppeleder Jan Fredrik Vogt (FrP).