Da naboene klagde på verkstedet, kom det fram at leilighetene ikke er godkjent: – Skal ikke bo folk der

I våres mottok Skoger Bilsenter muntlige klager fra naboene i Meieribakken 4a. Da bilsenteret ved advokat Bjørn Solheim undersøkte saken nærmere oppdaget de at boligene naboene bor i ikke er godkjent. – Vi er i dialog med kommunen om dette, forklarer huseier.