Campingplassene hadde ikke gode nok legionella-rutiner

Fikk pålegg etter tilsyn fra Miljørettet helsevern. – Ingen dramatikk, bare mer papirarbeid, sier campingsplassdriver.