(Drammens Tidende)

Det har florert med saker de siste månedene om det amputerte busstilbudet mellom Svelvik og Sande. Langs denne strekningen bor det hundrevis av mennesker som har behov for et fornuftig kollektivtilbud for å kunne fungere i dagliglivet.

Men mellom Svelvik ferjeleie og Sande stasjon går det nå kun 4 bussavganger på hverdager. I tidsrommet mellom klokken 07.48 og 14.20 er det ikke en eneste bussavgang, og siste buss for dagen går fra Svelvik klokken 16.05. Til sammenligning var det 23 daglige avganger på denne strekningen i 2019. På lørdager og søndager går det ikke lenger busser i det hele tatt.

Følg oss på Facebook - DT Meninger

Situasjonen har blitt ulevelig for menneskene som til nå har benyttet seg av bussen som transportmiddel. De få gjenværende avgangene er i hovedsak en kombinasjon av rute- og skolebuss, og reisende rapporterer om overfylte busser som det oppleves utrygt å være med på.

Hverdagen har endret seg drastisk for 6-åringer som må gå flere kilometer til nærmeste busstopp for å komme seg på skolen, voksne som må flytte eller si opp jobben fordi de ikke lenger kommer seg fram, og mennesker med ulike fysiske og psykiske utfordringer som ikke kommer seg til hjelpen de har bruk for.

De som er så heldige å ha bil, tvinges til å bruke denne. Dette klinger dårlig i disse miljøbevisste tider, og samsvarer overhodet ikke med fokuset vi har på klima og miljø både nasjonalt, på fylkesnivå og i kommunene.

Les også

Brakar bør løse bussfloken Sande-Berger

En gruppe innbyggere har nå gått sammen og dannet en aksjonsgruppe for å redde busstilbudet i området. De har samlet nesten 2.500 underskrifter til støtte for saken. Dette engasjementet viser hvor mange som er berørt av dette. Så langt har engasjementet dessverre vært uten resultat.

Mandag 3. februar arrangerer aksjonsgruppa et folkemøte i Sande kommunehus, der sentrale politikere og busselskapene er invitert til dialog. Dessverre kom det fram i Drammens Tidende 29. januar at Brakar har avslått invitasjonen, med henvisning til at ansvaret ligger hos Vestfold/Telemark. For befolkningen i området er det ganske uforståelig at Brakar, som har overtatt all annen busskjøring i Svelvik enn strekningen Svelvik-Sande, ikke engang vil møte opp for å diskutere mulige løsninger.

Begrunnelsen Brakar oppgir er at dette er en politisk diskusjon, og kanskje vi politikere bør stille oss spørsmålet om vi styrer kollektivpolitikken vår på best mulig måte. Brakar har allikevel et ansvar for et forsvarlig tilbud, noe det ikke er i dag.

Vi i Senterpartiet mener at det er et samfunnsansvar å gi alle innbyggere et likeverdig kollektivtilbud, og ønsker at Brakar skal være en del av denne diskusjonen.

Derfor oppfordrer jeg både Brakar, VKT og alle politikere til å komme på folkemøtet og ta diskusjonen med åpent sinn. Så langt har busselskapene og fylkespolitikerne kun dyttet skyld og ansvar over på hverandre. Dette er verken konstruktivt eller akseptabelt. Nå må alle bidra til å finne løsninger.

Jeg oppfordrer alle som har mulighet, til å komme og vise sitt engasjement på folkemøtet 3. februar.