SV fortviler over budsjettforslaget

Kommunedirektør Hans Erik Utnes forslår at barnetrygd skal tas med ved beregning av sosialhjelp.