Rådmannen beklaget i BPA-sak

Rådmannen beklaget og politikerne fattet et nytt BPA-vedtak som skal bedre situasjonen for de som trenger denne hjelpen i kommunen.