Arne får tilbake BPA-ordningen

Det har Fylkesmannen bestemt. Galleberg får tilbake sin ordning med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med sin mor, Else Marie Knutsen, som arbeidsleder.