Salg av boliger i Sande i november

En rekke boliger ble omsatt på Nordre Jarlsberg Brygge.