Kraftig prisvekst på eneboliger i fjor

Av

I løpet av fjoråret steg prisene på brukte eneboliger i Norge med drøye tre prosent. Ferske tall viser en vekst på nesten 16 prosent i Sande.