(Drammens Tidende)

ASKER OG BÆRUM TINGRETT/BUSKERUD: Tidligere i år herjet en BMW-bande i distriktet, og i slutten av februar pågrep politiet tre personer på Tranby.

En av disse tre var en utenlandsk statsborger under 18 år, og hans rettssak ble derfor prioritert. Han ble i april dømt til ett års fengsel.

Nå er resten av banden dømt i Asker og Bærum tingrett.

Politiet pågrep ytterligere tre personer i tilknytning til BMW-brekkene. Da saken kom opp for retten var det derfor fem stykker som var tiltalt i saken.

I store deler av distriktet

Innbruddene i bilene har vært i store deler av distriktet. De seks som er dømt for innbruddene skal ha stjålet blant annet navigasjonsutstyr og ratt fra bilene.

Banden herjet i Drammen, Modum, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

I tillegg stjal de fra biler i Asker, Hole og Tønsberg.

Over 30 brudd på straffeloven

Samtlige av de dømte er født på starten av 1990-tallet, og alle kommer fra Litauen. De var tiltalt for til sammen 32 brudd på straffeloven for grovt tyveri og dokumentforfalskning.

I tillegg var én tiltalt for brudd på legemiddelloven, mens en annen var tiltalt for brudd på tolloven etter å ha smuglet øl, vin, sigaretter samt kjøtt og pølser.

Tre av de fem erkjente seg skyldig på samtlige av punktene i tiltalen. En av de tiltalte erkjente seg ikke skyldig på tilleggstiltalebeslutningen mot ham, et tyveri i Lier, men skyldig på de øvrige punktene.

Den femte mannen var tiltalt for to punkter; for å ha transportert tyvegods til Litauen og smugling. Han erkjente seg ikke skyldig for å ha transportert tyvegodset, men skyldig for smuglingen.

Kona tok over da ektemannen sonet annen dom

Det var pågripelsen av den 17 år gamle mannen samt tiltalt nummer én i februar i år som førte til pågripelsen av de fire andre, på bakgrunn av teledata og andre skritt i etterforskningen.

Til Drammens Tidende forteller politiadvokat Knut Christian Baae-Johannessen at to av de tiltalte er mann og kone. De to bodde i Norge fra før da de ble tatt.

– Ektemannen er dømt i Tyskland fra tidligere, og det er sånn han kjenner de andre. Vi mener han har fått de andre til å utføre tyveriene, og ikke vært med på det selv. Han har bistått med bil, latt de andre bo hos ham og kona, vi fant tyvegods der og har funnet kommunikasjon mellom de tiltalte. Det er ingen tvil om at han har vært med, og det erkjente han, sier Baae-Johannessen.

I starten av februar begynte mannen soning av en annen dom. Men tyveriene sluttet ikke.

– Da tok kona over og sørget for at tyveriene fortsatte. Hun er dømt for tyveriene før 13. februar, mens hun for tilfellene før det er dømt for grovt heleri. Vi mener hun visste om tyveriene.

Kan bli utvist på livstid

De fem tiltalte sitter alle i varetekt i påvente av rettskraftig dom. Når dommen er rettskraftig og ferdig sonet, vil alle fem utvises fra Norge.

– De blir nok utvist for minst fem år, antakelig livet ut. Kontrollmessig kan de komme seg til Norge, det er mulig å komme hit uten å bli oppdaget hvis man ønsker det. Men om man bryter innreiseforbudet er det ganske strenge straffer man kan vente seg, i utgangspunktet er brudd på innreiseforbud betinget fengsel i ett år.

– Det er en ganske streng straffereaksjon, så det er nok en del som kvier seg for å dra tilbake, sier Baae-Johannessen.

– Litt lavt straffenivå

De fem ble dømt til fengselsstraffer fra åtte måneder til tre år og tre måneder.

  • Mannen som ble pågrepet med 17-åringen på Tranby i februar ble dømt til tre års fengsel, med fratrekk på 271 dager.

  • Kona i huset ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder, med fratrekk på 367 dager.
  • Ektemannen, altså en av hovedmennene, ble dømt til fengsel i tre år, med fratrekk på de 247 dagene i varetekt.

  • Tiltalt nummer fire ble dømt til fengsel i to år, med varetektsfradrag på 252 dager.
  • Den femte tiltalte, heleren, ble dømt til åtte måneder i fengsel, med fradrag på 161 dager.

Politiadvokaten er for det meste fornøyd med straffutmålingen.

– Straffene som er utmålt mener jeg er riktig straffenivå fra domstolen. Men kona har kanskje fått litt lavt straffenivå. Grunnen til det, er fordi vi mener at hun har visst om tyveriene før hun ble direkte involvert.

Skylder over 1,7 millioner

Baae-Johannessen mener tingretten har lagt seg på riktig straffenivå, men nøler litt når Drammens Tidende spør om de kommer til å anke.

– Vi vurderer å anke, men har ikke tatt stilling til det foreløpig. Vi vil jo se hvordan det går med de øvrige i saken også. Da vil det i så fall være straffutmålingen som ankes.

I tillegg til fengselsstraffene er de fem dømt til inndragning av de beslaglagte mobiltelefonene sine. En Mercedes varebil er også dømt til inndragning til fordel for statskassa.

Fire av de tiltalte er også dømt til å betale erstatning til de fornærmede og forsikringsselskapene deres. Til sammen dreier det seg om en sum på over 1,7 millioner kroner.

Men trolig vil verken forsikringsselskapene eller de fornærmede få en eneste krone, da det er vanskelig å kreve inn penger fra utenlandske statsborgere som heller ikke har verdier.

– Sånt får betydelige konsekvenser for samfunnet, konkluderer Baae-Johannessen.

Det ble lagt ned påstand om at de tiltalte skulle betale saksomkostninger. Dette ble de ikke dømt til.

Flere velger å anke

Drammens Tidende har vært i kontakt med de fem forsvarerne i saken. Slik stiller klientene og advokatene seg til straffutmålingen:

  • – Vi er svært fornøyde med at retten har sett våre argumenter med tanke på straffutmålingen og gitt en lavere straff en aktors påstand. Vi mener imidlertid at argumentene vi kom med skulle tilsi en enda lavere straff. En skal gjennomgå dommen grundig med klienten før en tar stilling til spørsmålet om anke, sier forsvareren til tiltalt nummer én, Stian Sletten fra advokatfirmaet Hasle.
  • – Straffen er nok litt i overkant av hva jeg mener er riktig siden retten ikke mente at hun er vinningskriminell, jeg mener straffen burde vært litt over et år. Men straffen er ett år lavere enn aktors påstand, og det er alltid en risiko å anke da. Det er også belastning med en ny sak, sier forsvareren til kvinnen, tiltalt nummer to, Bjørn Aksel Henriksen.
  • – Jeg er ganske sikker på at vi kommer til å anke. Nivået på straffen er for høyt i forhold til de faktiske omstendighetene, sier Erik Dammen Stoltz, forsvareren til ektemannen til kvinnen, tiltalt nummer tre.
  • – Klienten min erkjente jo fullt ut straffskyld, så resultatet er som ventet. Vi har ikke gått gjennom dommen sammen enda, så vi har ikke bestemt oss for om den vil bli anket. Jeg noterer meg at retten var enig med politiet, men vi mener straffen burde være lavere, sier Gøran Møller-Christiansen, forsvareren til den fjerde tiltalte.
  • – Vi er godt fornøyd med at straffen ble vesentlig lavere enn hva aktor krevde, og at konsekvensen ble løslatelse. Min klient er likevel uenig i rettens skyldkonstatering, og han vil derfor vurdere å inngi anke, sier forsvareren til den femte tiltalte, Kristine Holden Landheim.