Bli med på Sommerles 2020

Det har blitt en tradisjon at bibliotekene starter sin lesekampanje om sommeren. Sommerles har blitt en populær aktivitet for elever på 1. til 7. trinn.