Ber politikerne gjøre dramatiske kutt – noen av dem kan være ulovlige

Holmestrand kommune ligger an til et overforbruk på 40 millioner kroner på helse og velferd, og på teknisk sektor i 2020. For å klare å dekke inn det må det kuttes hardt i budsjettene, blant annet til barn og oppvekst. Sandetun aktivitetssenter er foreslått avviklet.