Ber om møte med kommunen: – Vil ha alternativ adkomstvei

En prosjektgruppe bestående av representanter fra utbyggerne i nye Skafjellåsen, B2, tar nå initiativ til å få utredet en alternativ vei.