Om 10 år er det 87 prosent flere 80- åringer

Den store befolkningsøkningen i nye Holmestrand kommune beregnes å komme i aldersgruppa 80- 89 år.