Forskjellsbehandler barnehagebarn

Sande kommune er blant de i landet som bruker minst penger per barn i private barnehager.