Jeg leser i Sande Avis at det er satt opp dobbel bom på Kalmoveien opp til Vestskogen.

Da det ble innført fysisk betalingsbom etter å ha passert ferista, ble det samtidig lagt til rette for egen utkjøringsbom.

Veien ble utvidet på «bomstasjonen» for å forberede for dobbeltbom. For å hindre kjøring på feil side, ble det midlertidig utplassert betonggriser for å hindre snikkjøring.

På grunn av budsjettet ble det kun satt opp en bom for inn- og utkjøring. På samme måte som veien oppover etappevis er blitt asfaltert.

Jeg synes vi bør takke skogbrukssjef Bjørn Elnan for at vi nå har fått to bommer. Slik det var planlagt. Gode snøforhold med utmerkede løyper ga rekordtrafikk i vinter. Her ligger nøkkelen til at «utkjøringsbommen» kom så raskt på plass.

Hilsen Knut Raastad

Ivrig bruker av Kalmoveien