(Jarlsberg Avis)

I disse dager kan du som innbyggere igjen foreslå kandidater til Holmestrand kommunes kulturpris og frivillighetspris. Fristen for å nominere er 1. oktober.

Det er Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet som bestemmer hvem som skal motta årets pris. Nå går utvalgsleder Anya Alme ut med ønske om flere nominasjoner.

– Vi er heldige i Holmestrand kommune som har veldig mange som bruker fritiden sin for at innbyggere i alle aldre skal ha gode tilbud. Til nå har vi fått inn fire nominasjoner til frivillighetsprisen og syv til kulturprisen, men vi vil gjerne ha flere, sier Alme.

Hemmelige nominasjoner

Utvalget har for øvrig diskutert et forslag om å offentliggjøre også nominasjonene, ikke bare prisvinnerne, i tråd med Drammen kommunes praksis. Flertallet falt imidlertid ned på å fortsette dagens praksis, da det er «et ønske at det skal være en hyggelig overraskelse», opplyser Alme.

I fjor ble Holmestrand kommunes kulturpris delt ut til Sande-kunstneren Maria Benestad som har satt farge til Sande i mange år, både gjennom sitt yrke, sin kunst, sitt engasjement. Frivillighetsprisen ble tildelt Aud Gunnestad, primus motor for frivilligheten, først i Sande og så i hele Holmestrand kommune.

Lik premie

Årets pris er et kunstverk av Lisa Ruhe, en pengepremie, heder og ære. Både vinner av kulturpris og frivillighetspris mottar dette. Dato for årets prisutdeling er foreløpig ikke kjent.

Nominasjoner må sendes inn via kommunens nettsider, og det er også her du finner reglementet.