Ansatt på Drammen sykehus smittet av koronaviruset

ØKER BEREDSKAPEN: Drammen sykehus øker beredskapen for å forberede seg på en økt tilstrømming av pasienter i tiden som kommer.

ØKER BEREDSKAPEN: Drammen sykehus øker beredskapen for å forberede seg på en økt tilstrømming av pasienter i tiden som kommer. Foto:

En ansatt på Drammen sykehus har lørdag fått påvist smitte av koronaviruset. Samtidig øker Vestre Viken Helseforetak beredskapen på sykehusene.

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN: Personen er den første ansatte ved Drammen sykehus som har fått påvist koronasmitte. Kommunikasjonssjef Hege Frostad Dahle ønsker ikke å kommentere omstendighetene rundt vedkommende.

Så langt er 396 ansatte i Vestre Viken helseforetak satt i karantene. Det er ikke kjent hvor mange av disse som er tilknyttet sykehuset i Drammen.

Pasient skrevet ut

Lørdag ettermiddag er to pasienter er lagt inn på Drammen sykehus med Covid-19-smitte. Det er en nedgang på én person siden fredag.

Fire personer i Helse Sør-Øst er lagt i respirator, men det er ukjent om dette gjelder de to pasientene som er innlagt i Drammen.

Drammen kommune opplyste lørdag formiddag at ytterligere fire personer har fått påvist korona-smitte. Det betyr at totalt 16 personer er smittet av viruset i kommunen.

Øker beredskapen

Fredag høynet Vestre Viken helseforetak beredskapen på sykehusene til gult nivå. Det innebærer at foretaket forbereder seg på en økt tilstrømming av pasienter i tiden som kommer.

– Det betyr at vi må prioritere øyeblikkelig hjelp og de sykeste pasientene. Det betyr også at vi må utsette noen avtaler som kan vente. Alle pasienter kan imidlertid være trygge på at operasjoner ikke blir utsatt uten at det er foretatt en medisinskfaglig individuell vurdering av om det er forsvarlig å vente, opplyser sykehuset.

– Dette er en svært lite ønskelig situasjon for de det gjelder, og vi beklager selvsagt ulempene det medfører for den enkelte pasient og deres pårørende, sier direktør for administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken HF, Finn Egil Holm.

Utsetter ferie, ansatte går lengre vakter

Situasjonen rundt korona-pandemien gjør at sykehuset forbereder seg på å ta i bruk ekstraordinære virkemidler i tiden framover.

– Tiltakene som skal drøftes vil blant annet være utvidede arbeidstidsrammer og omlegging av arbeidsplaner, herunder bruk av 12 timers vakter og hyppigere helgearbeidsfrekvens. Videre tiltak vil være omdisponering av ansatte, rekruttering av ekstrapersonell, utsettelse av fastsatt ferie, avspasering og permisjoner mv., forklarer Holm.

Adgangskontroll og besøksrestriksjoner

Helseforetaket innfører også adgangskontroll og strenge besøksrestriksjoner. Det betyr at innganger vil bli stengt, og de inngangene som er åpne vil kontrolleres av vakter.

– Generelt er det slik at besøkende til barn og nyfødte, samt blodgivere som har hoste eller feber eller som nylig har vært i utlandet, ikke skal gå inn i våre lokasjoner, sier Holm.

Foreldre får lov til å besøke barn når de er innlagt, og det tillates besøk av barnefar eller medmor på barselenheter. Pasienter som trenger ledsager kan også ha med seg det. Alt annet besøk er i utgangspunktet forbudt.

– Vi er klar over at i dagens situasjon er det svært mange spørsmål, og det er stor usikkerhet. Dette merker vi i antall henvendelser vi får både fra pasienter, pårørende, egne ansatte og fra mediene. Jeg kan ikke love at vi som håndterer informasjonsvirksomheten i Vestre Viken klarer å dekke det enorme informasjonsbehovet som finnes. Jeg kan imidlertid love at vi skal gjøre så godt vi kan, understreker Holm.

Direktøren oppfordrer alle til å holde seg orientert om koronasituasjonen ved å følge Folkehelseinstituttets råd.

Artikkeltags