Å legge ned gode skoler i velfungerende lokalmiljøer er ikke bærekraftig

Av