Torsdag 28. april uttalte ordfører, Elin Gran Weggesrud seg om hennes syn på kommune oppsplitting saken. Med denne teksten ønsker jeg å si meg helt enig med ordføreren.

Det å bruke mellom 80 og 100 millioner kroner på en kommuneoppsplitting, etter bare to år som en kommune er ikke spesielt gjennomtenkt spør du meg.

Som ordføreren sa var ikke dagens Holmestrand kommune tvangssammenslått. Det betyr at kommunen selv må ut med denne kostnaden.

Jeg sitter ofte med tanken om at det diskuteres å bruke så mye penger på noe så unødvendig! Tenk så utrolig mye mer vi kan bruke 80 til 100 millioner kroner til i Holmestrand kommune. I stedet for å dele oss i to, kan vi fortsette å bygge den beste versjonen av dagens Holmestrand kommune for alle innbyggere i kommunen, noe som er det beste for både Sande og Holmestrand.

Noen av grunnene til at «Sande-tilhengerne» i denne saken vil ha tilbake den gamle kommunen er ofte at de føler seg mer tilknyttet til Drammen, Holmestrands diskuterte eiendomsskatt, eller at de rett og slett savner det slik det var før. Som Elin også nevnte er det dessverre langt ifra en garanti for at en ny Sande kommune blir lik som før.

Selv er jeg helt overbevist om at Sande nå bør tilhøre Holmestrand kommune. En gjenoppstått Sande kommune vil i mitt syn være en meget dårlig beslutning..

Å ikke klippe Holmestrand kommune i to, er rett og slett det beste for Sande!

Jeg reagerer og på at folkeavstemning i det hele tatt har vært et alternativ.

For hvis vi er helt ærlige med hverandre, vet vi alle at de fleste som ville stemt «ja» for en splittelse, er de som savner å hete «Sande kommune» og vil føle på en selvstendighet igjen.

Derfor ser jeg på folkeavstemning som et veldig dårlig alternativ, av den grunn at mange av innbyggerne i kommunen dessverre ikke kjenner nok av konsekvensene ved en eventuell splittelse.

Holmestrand AUF og jeg støtter med det ordføreren og alle de som ønsker å forlenge livet til kommunen!

Les også

Fra mitt ståsted blir dette å villede de som leser Sande Avis