8. klassingene storkoser seg i flott vær på Camp Killingen – for siste gang

Nå blir det slutt på tradisjonen med at Sandes åttendeklassinger har «bli kjent»-ekskursjon til Killingen.