70 nye boliger er på gang

Tre nye leilighetsbygg med til sammen 70 boliger er innholdet i en avtale mellom Bane NOR Eiendom AS og Seltor Bolig AS. Byggestart blir i 2022.